De Jure Νομικές Υπηρεσίες

De Jure Νομικές Υπηρεσίες

 
info@de-jure.gr - τηλ: 2310256200 - fax: 2109231111  
Τσιμισκή 17 & Βενιζέλου 54624 Θεσσαλονίκη
English VersionFor English Press Here
  

 

 

Αρχική Σελίδα


Το Γραφείο


Υπηρεσίες


Τρόποι Πληρωμής

Επικοινωνία


 

 

 

 

 

 

 

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: alt_tag in <b>/home/ccl606/public_html/index.html</b> on line <b>154</b><br />

Αποδοχή πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών και εξόφληση σε έως 12 άτοκες δόσεις

 


 
 
 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ WWW.DE-JURE.GR

   To δικηγορικό γραφείο De Jure LS του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω - διαμεσολαβητή Συμεών Χατζηαριστερά εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Τσιμισκή αρ. 17 με Α.Φ.Μ. 109363120 (Α’ Δ.Ο.Υ.  Θεσσαλονίκης) (εφεξής η «εταιρεία» ή «εμείς») ως διαχειριστής των διαδικτυακτών τόπων WWW.DE-JURE.GR & WWW.DE-JURE.EU προσφέρει το περιεχόμενο αυτών υπό τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να αναγνώσουν προσεκτικά.
    Η χρήση των ως άνω διαδικτυακών τόπων και των υπηρεσιών τους συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης οφείλετε να διακόψετε ΆΜΕΣΑ περαιτέρω χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 

Α. ΣΚΟΠΟΣ

    Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση των διαδικτυακών τόπων www.de-jure.gr και www.de-jure.eu (συμπεριλαμβανομένων  subdomains). Οι ως άνω διαδικτυακοί τόποι προσφέρουν πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η De Jure LS, τον τρόπο επικοινωνίας, την ευρύτερη δραστηριότητα, τις συνεργασίες του και εν γένει τη διαφημιστική της προώθηση. Στους ως άνω διαδικτυακούς τόπους δεν πραγματοποιούνται οικονομικές συναλλαγές.

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

Β.1 Αποκλεισμός Νομικών Υπηρεσιών / Προτροπών / Συμβουλών

    Διευκρινίζεται ρητώς ότι μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν παρέχονται ευθέως ή εμμέσως νομικές υπηρεσίες, συμβουλές, παροτρύνσεις, προτάσεις ή παραινέσεις για διενέργεια ή αποφυγή πράξεων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μέσω αυτού υποδηλώνεται ή εγκαθιδρύεται σχέση εντολέα – δικηγόρου. Οι πληροφορίες στις οποίες αποκτά πρόσβαση ο επισκέπτης δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλές, παροτρύνσεις, προτάσεις ή παραινέσεις για διενέργεια ή αποφυγή πράξεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί την παροχή βοήθειας ή την επίλυση οιασδήποτε απορίας σε σχέση με τη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου  δύναται να επικοινωνήσει μαζί μας.  

Β.2 Πνευματικά Δικαιώματα  

   Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, σήματος, διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων και των υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικώς σε εμάς και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας μας με εξαίρεση τυχόν ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων που επίσης προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία.

Β.3 Άδεια Χρήσης

   Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, εκμετάλλευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του τμήματος ή του όλου περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης δίχως τούτου να συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Β.4 Σύνδεσμοι προς Διαδικτυακούς Τόπους

   Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου οι επισκέπτες/χρήστες δύνανται να παραπεμφθούν μέσω ειδικών συνδέσμων (π.χ. links, hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων, συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών ή διαιτητών και συνεργατικών σχημάτων για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή διαιτησίας, καθώς και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη εκάστου χρήστη, στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους. Η De Jure LS δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα τους ούτε εγκρίνει ή ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών. Οι ειδικοί σύνδεσμοι διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτών των δικτυακών τόπων. Η De Jure LS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψει από την πρόσβαση, επίσκεψη ή χρήση των διαδικτυακών αυτών τόπων.

Γ) ΠΑΡΟΧΗ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

    Η De Jure LS καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο που περιέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο να είναι έγκυρο, ακριβές, ορθό, επικαιροποιημένο, σύννομο και διαθέσιμο. Μολονότι λαμβάνουμε όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου να είναι ασφαλής για το σύστημα των επισκεπτών/χρηστών, δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός της τόπος ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του φέροντας αποκλειστική ευθύνη προς τούτο. 

Δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

   Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προβαίνοντας σε σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και τηρώντας τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά απαγορεύεται ρητώς κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την εταιρεία μας ή/και τρίτους, όπως: - η επέμβαση επί του διαδικτυακού τόπου με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της εταιρείας μας ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, -η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες μας, καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κ.λ.π. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της εταιρείας μας και των υπηρεσιών της, -η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας μας, -η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στο διαδικτυακό τόπο ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους, -η πρόκληση, μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο κ.ά. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στην εταιρεία μας από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του διαδικτυακού τόπου και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε εταιρεία μας επιφυλάσσεται ως προς την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της εταιρείας μας.

Ε) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP, CΟΟΚΙΕS)

   Σε κάποιες περιπτώσεις, η De Jure LS, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής, χρησιμοποιούν cookies (μικροδεδομένα) και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να  εξατομικεύουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας μας και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης των υπηρεσιών μας. 

Ε.1 Διευθύνσεις IP

    Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας o υπολογιστής  του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην εταιρεία. Η εταιρεία μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Η διεύθυνση IP αποθηκεύεται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων της εταιρείας μας. Η IP διεύθυνση του επισκέπτη/χρήστη, από την οποία αυτός επισκέφθηκε το διαδικτυακό μας τόπο δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας του επισκέπτη/χρήστη από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, η άδεια του επισκέπτη/χρήστη αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να μην παρέχει την άδειά του αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στο διαδικτυακό μας τόπο.

E.2 Cookies  

  Για την ορθή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιούμε αρχεία δεδομένων που μεταφέρονται από το διακομιστή στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη (εφεξής μικροδεδομένα ή cookies). Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies αποτελούν δεδομένα ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς να αποθηκεύουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του επισκέπτη/χρήστη. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο διαδικτυακό μας τόπο ή τυχόν παροχή υπηρεσίας διαδικτύου μέσω αυτού. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συναίνεση σας, καθώς τα συγκεκριμένα cookies εντάσσονται στην εξαίρεση του εδαφίου γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 3471/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 170 του νόμου 4072/2012. Ο νόμος 3471/2006 ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePrivacy Directive).
     Πέραν των τεχνικά απαραίτητων cookies συλλέγονται επίσης cookies επιδόσεων (στατιστικών) και browser cookies (Google Analytics) προκειμένου να διεξάγουμε έρευνες για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού του τόπου. Η συλλογή των εν λόγω cookies πραγματοποιείται μόνον εφόσον παράσχετε τη συναίνεση σας κατά την έναρξη της συνεδρίας.
   Δεν συλλέγονται cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων) και cookies  στόχευσης / διαφήμισης, επιδόσεων (στατιστικών).

 

ΣΤ.  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   (NEWSLETTERS / MAILING LIST)

   Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επιλέξει (opt in) είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία του διαδικτυακού μας τόπου με τα απαραίτητα στοιχεία του, ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) και να εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο επικοινωνίας (mailing list) της De Jure LS, και εάν το επιθυμεί στους αντίστοιχους καταλόγους επικοινωνίας συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων, συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών ή διαιτητών και συνεργατικών σχημάτων για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή διαιτησίας. Η De Jure LS και οι ανωτέρω συνεργάτες δύνανται να αποστέλλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς όσους έχουν συναινέσει, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση τους με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με θέμα «διαγραφή από ενημερωτικά δελτία» ή με δήλωση αντίστοιχου περιεχομένου. Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ο δηλών δηλώνει ότι συναινεί στη συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και διαβίβαση των στοιχείων του προκειμένου να λαμβάνει νέα, ενημερώσεις, προσφορές και άλλες πληροφορίες με σκοπό την πληροφόρηση του και τη διαφημιστική μας προώθηση. Η De Jure LS και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Z. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Z.1 Η De Jure LS δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου άνευ προηγουμένης ειδοποιήσεως. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις ως προς τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές μέρους του διαδικτυακού τόπου.  
Z.2 Οποιαδήποτε διάταξη καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει να ισχύει δίχως να θίγεται η ισχύς των λοιπών.
Z.3 Η μη ενάσκηση από εμάς των εκ των παρόντων όρων χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων μας δεν συνεπάγεται παραίτηση μας από τα δικαιώματα αυτά.
Z.4 Το παρόν ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυσης διαφορών που δύνανται να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθίστανται τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@de-jure.gr) είτε καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό (+30) 2310 256200 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τελευταία Ενημέρωση: 2α Μαΐου 2020 2019 18:00

 

 

 

 

?
?Call(+30) 2310256200 Skype Me™!DeJureLS Ηλεκτρονική Αλληλογραφίαinfo@de-jure.gr

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Cookies

 


Eπιλέξτε ημέρα και ώρα συνάντησης στην ΑΘΗΝΑ ή μέσω Skype: Συνάντηση στην Αθήνα

Eπιλέξτε ημέρα και ώρα συνάντησης στη Θεσσαλονίκη ή μέσω Skype:Ορισμός Συνάντησης

 

 

 

 

 

 

 

 

De Jure LS logo