De Jure Νομικές Υπηρεσίες

De Jure Νομικές Υπηρεσίες

 
info@de-jure.gr - τηλ: 2310256200 - fax: 2109231111  
Τσιμισκή 17 & Βενιζέλου 54624 Θεσσαλονίκη
English VersionFor English Press Here
  

 

 

Αρχική Σελίδα


Το Γραφείο


Υπηρεσίες


Τρόποι Πληρωμής

Επικοινωνία


 

 

 

 

 

 

 

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: alt_tag in <b>/home/ccl606/public_html/index.html</b> on line <b>154</b><br />

Αποδοχή πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών και εξόφληση σε έως 12 άτοκες δόσεις

  
 

ADR Mediation

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή μας διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη. Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφασηδεν επιβάλλει λύση. Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία που μπορεί να αποτελέσει άμεσα εκτελεστό τίτλο, τον οποίο διατάσσονται τα όργανα του Κράτους να εκτελέσουν.

Πως γίνεται;

Η συνήθης διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Κάθε μέρος συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον/την δικηγόρο του. Στη συνέχεια, ακολουθούν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους και μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους. Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης που υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Γιατί πλεονεκτεί σε σχέση με την προσφυγή στα δικαστήρια;

Ταχύτητα. Οικονομία. Εμπιστευτικότητα. Συμμετοχή στη λύση. Φιλική διευθέτηση. Η πείρα, από την πρακτική της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραπέμπει σε διαδικασία με μέσο όρο διάρκειας 8 ώρες εντός της ίδιας ημέρας. Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Η επίλυση της υπόθεσης μπορεί να γίνει χωρίς νικητές και ηττημένους, με τον τρόπο που τα ίδια τα μέρη επιθυμούν και να αποκαταστήσει την επικοινωνία μεταξύ των μερών. Όταν η διαδικασία καταλήξει σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, ο Διαμεσολαβητής την αποτυπώνει εγγράφως -και αφού την υπογράψουν και τα δύο μέρη- με επιμέλεια οποιουδήποτε από τα μέρη το πρακτικό κατατίθεται στο Πρωτοδικείο της περιοχής όπου έγινε η Διαμεσολάβηση. Έτσι, η συμφωνία αυτή μετατρέπεται άμεσα σε Εκτελεστό Τίτλο. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε σχέση με τους άλλους τρόπους επίλυσης διαφορών (δικαστήρια, διαιτησία). Αντιθέτως μια δικαστική διαμάχη για να καταλήξει σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση μπορεί να διαρκέσει χρόνια, να καταστεί πολυδάπανη και να διαλύσει τις γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη, τα οποία θα έχουν απολέσει τον έλεγχο επί της τελικής λύσης.

Γιατί πλεονεκτεί σε σχέση με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό;

Τα μέρη κατά τη διάρκεια μιας διαρθρωμένης διαδικασίας υποβοηθούνται να καταλήξουν σε μια κοινά επωφελή συμφωνία, η οποία θα αποτυπωθεί στο πρακτικό της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας το πρακτικό διαμεσολάβησης, σε αντίθεση με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμοδίου Πρωτοδικείου ώστε το πρακτικό να μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, όπως μια δικαστική απόφαση.

Ποιες υποθέσεις μπορούν να λυθούν με διαμεσολάβηση;

Διαφορές που μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση είναι οι αστικές διαφορές και εμπορικές διαφορές, δηλαδή, ενδεικτικά, περιουσιακές διαφορές από πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, οικογενειακές διαφορές (επιμέλεια τέκνων, διατροφές, διαχωρισμός περιουσίας κ.λ.π.), μισθωτικές διαφορές, αυτοκινητικές διαφορές, εργατικές διαφορές, διαφορές οροφοκτησίας και πλήθος άλλων υποθέσεων.

Κόστος διαδικασίας

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή συμφωνείται ελεύθερα από τα μέρη και προκαταβάλλεται από αυτά εξ ημισείας (εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά). Κάθε μέρος αναλαμβάνει την αμοιβή του δικηγόρου που το συνοδεύει, η οποία επίσης συμφωνείται ελεύθερα. Βάσει του νόμου δεν επιτρέπεται η ανάρτηση τιμών στο διαδίκτυο για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Δυνατότητα έως 12 άτοκων δόσεων με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Mediation

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να οριστεί διαμεσολάβηση στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα πατήστε εδώ ή καλέστε μας στο 2310 256 200 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω skype (DeJureLS).

 

 

 

 

?
?Call(+30) 2310256200 Skype Me™!DeJureLS Ηλεκτρονική Αλληλογραφίαinfo@de-jure.gr

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Cookies

 


Eπιλέξτε ημέρα και ώρα συνάντησης στην ΑΘΗΝΑ ή μέσω Skype: Συνάντηση στην Αθήνα

Ορισμός Συνάντησης

Eπιλέξτε ημέρα και ώρα συνάντησης στη Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

 

 

 

De Jure LS logo